>
Formål og virkeområder
 
>
 
>
Saksområder
Sektoransvar
Politi
Helse
Den flerkulturelle skolen
Barn og unge
Likestilling
Besøksvisum / familiegjenforening
Ureturnerbare
Forskning
 
>
 
> Kontakt oss
   
   

 

 

 
                 
   
         
 
 
  Hvordan leverer det offentlige varer og tjenester til mangfoldet. Er vi brukere eller er vi utlendinger? OMOD er en grasrot organisasjon. Alle saker er basert på enkelt henvendelser.

Områdene vi primært arbeider med omfatter helse, utdanning, likestilling,politi, ungdom, visum og opphold, strukturelle problemstillinger og utfordringer.

På sikt ser vi at dette arbeidet bidrar til strukturelle endringer som vil ha positiv innvirkning og konsekvenser for minoriteter og samfunnet for øvrig i lang tid framover.

Sakene vi tar opp er basert på summen av de enkelte henvendelsene vi får. Disse henvendelsene kommer fra personer som møter veggen i forhold til det offentlige. Dersom vi ser et mønster i henvendelsene løfter vi opp sakene til et annet nivå.

Hvorfor et fokus på det offentlige? Det offentlige er den største leverandør av varer og tjenester i Norge. Det vi ser som dagens utfordring er: hvordan leverer offentlig forvaltning leverer varer og tjenester til et multi-etnisk samfunn.

Hvordan oppfattes gruppen minoriteter, innvandrere og flyktninger - oppfattes de som brukere? Altfor ofte erfarer OMOD at denne gruppen blir sett på som utlendinger og ikke som en brukergruppe. Når dette skjer, kan man da si at tjenestene er tilpasset dagens behov?

 
     

 


© 2005, OMOD. All rights reserved.