>
Formål og virkeområder
 
>
Mediaomtale
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999 og tidligere
 
>
 
>
 
> Kontakt oss
   
   

 

 

                 
   
         
 
 
 

OMOD rapport: «Ung, svart og norsk»

OMOD startet prosjektet minoritetsungdom og mental helse våren 2005 med støtte fra stiftelsen Helse og rehabilitering. Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å samle inn kunnskap på et felt vi i Norge vet svært lite om; det å være ung, svart og norsk.

Norge er et multietnisk samfunn. Dette gir det norske samfunnet en tilleggsdimensjon. Målsetningen for prosjektet var å øke kunnskap om det å være ung, svart og norsk. Hvilke faktorer virker negativt, og hvilke virker positivt? Hva er det man trenger mer kunnskap om blant lærere og hjelpearbeidere? Og viktig: Hvilke strategier anser ungdommene selv som viktige for deres hverdag, og hvilke tiltak vil de selv anse som virkningsfulle?

Resultatet av prosjektet finnes i den rapporten som nå foreligger. Ungdommer med minoritetsbakgrunn har selv vært aktive i alle faser av prosjektet. Vi har intervjuet ungdommer i flere byer, samt avholdt work-shops.

Rapporten finner du her. Den kan også bestilles i trykket utgave ved henvendelse til omod@online.no.
Pris 1 stk: kr 150,-
Pris 10 stk: kr. 1.000,-

Last ned PDF


 
     

 


© 2005, OMOD. All rights reserved.