>
Formål og virkeområder
Virkeområder
Faglig profil
Samarbeid
 
>
 
>
 
>
 
> Kontakt oss
 

 

 

                 
   
         
 
 
 

Servicekontor

OMOD mottar daglig henvendelser fra personer som mener seg utsatt for en eller annen form for diskriminering fra det offentlige. Det kan være i forhold til søknad om besøksvisum for mor, barn eller kjæreste, det kan være i forhold til skole, at man er nektet behandling på sykehus, har hatt et dårlig møte med politi, barnefordelingssaker, staten som arbeidsgiver med mer. Det kan også være at personer reagerer sterkt på utspill fra politikere og andre myndighetspersoner, og ønsker at OMOD skal ta tak i dette.

I noen tilfeller henviser vi til andre instanser. I andre tilfeller er det misforståelser som kan løses ved en telefon. Svært vanlig er det at man ikke har informasjon om de muligheter man har til å bruke det etablerte apparatet for klage, og OMOD kan da bistå i forhold til dette (brevskriving, osv). Siste er at vi får fullmakt fra personen til å føre en sak på vedkommendes vegne. Dette skjer i tilfeller hvor det ikke er andre muligheter innenfor etablert struktur. [TOP]

Informasjonsleverandør

OMOD arbeider aktivt i forhold til å nå ut med informasjon. På departementalt nivå foregår dette i form av deltakelse i utvalg, høringsuttalelser, innlegg på seminarer og via møtevirksomhet med både byråkrati og politisk ledelse. Vi har også møter med stortingsrepresentanter, politiske partier og ulike nivåer på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Dessuten har vi flere møter årlig med relevante institutter, institusjoner og etater. Vi er aktive i forhold til media, både lokale og nasjonale. I tillegg får vi hvert år mange henvendelser fra elever og studenter som ønsker informasjon om det området vi arbeider på OMOD er en landsdekkende organisasjon. Vi mottar og håndterer saker og henvendelser fra hele landet, det være seg fra enkeltpersoner, læresteder, studenter, media, institusjoner eller organisasjoner. [TOP]

Oppdrag

Eksempel på oppdragsgivere:

 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Justisdepartementet
 • Byrådet i Oslo Kommune
 • UDI, Utlendingsdirektoratet – sentralt og lokalt
 • LDO, Likestillings- og Diskrimineringsombudet
 • Utdanningsforbundet
 • Sosial- og Helsedirektoratet
 • Dommerforeningen
 • Flere Politidistrikt
 • Politihøyskolen
 • Politiets kurssenter i Tønsberg
 • Flere avdelinger ved Høyskolen i Oslo
 • Flere Institutter ved Universitetet i Oslo
 • Høyskolen i Sør-Trøndelag
 • Kommunalkomiteen
 • Justiskomiteen
 • Flere Stortingsgrupper
 • Flere av de politiske partiene og ungdomspartiene
 • BUP, Barne- og ungdomspsykiatri
 • AYIN, Afrikan Youth in Norway
 • De andre landsdekkende organisasjoner på minoritetsfeltet
 • Lokale minoritetsråd
 • Lokale innvandrerorganisasjoner i Oslo
 • Internasjonale senter i flere byer
 • LO, Landsorganisasjonen – sentralt og lokalt
 • KS, Kommunenes Sentralforbund
 • FO, Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
 • ECRI, European Commission against Racism and Intolerance
 • National Black Police Association, England
 • Nordisk Embetsmannsmøte om Integrering
 • Svenska Innvandrerverket
 • Metropolis konferansen [TOP]
 
     

 


© 2005, OMOD. All rights reserved.